Su Atıksu Deniz Suyu Ölçümleri


Laboratuvarımızda "Çevre Ölçüm Ve Analizleri Yeterlilik Yönetmeliği" ne göre belirtilen parametrelerin ölçümü , analizi ve raporlanması konusunda Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRK-AK) dan TS EN ISO/IEC 17025 Standartlarına uygun olarak akredite olması , Çevre ve şehircilik Bakanlığından "Laboratuvar Yeterlilik Belgesi" alarak , "Çevre Ölçüm Ve Analizleri Yeterlilik Yönetmeliği" nin Madde 19 kapsamında sertifikalandırdığı personeller ile SU VE ATIKSU NUMUNE ALIMI , SU VE ATIKSU ANALİZLERİ ve raporlandırılması gerçekleştirilmektedir. 

#İSG #Emisyon #İmisyon #Su #Atıksu#Analiz #Çevre # Ölçüm #çevreveşehircilik#Türkak