Çevre Gürültü Ölçümleri


Çevresel gürültü: Ulaşım araçları, kara yolu trafiği, demir yolu trafiği, hava yolu trafiği, deniz yolu trafiği, açık alanda kullanılan teçhizat, şantiye alanları, sanayi tesisleri, atölye, imalathane, işyerleri ve benzeri ile rekreasyon ve eğlence yerlerinden çevreye yayılan gürültü dâhil olmak üzere, insan faaliyetleri neticesinde oluşan zararlı veya istenmeyen açık hava seslerini ifade eder.

Uzman kadromuz ile arka plan, ÇED Mevzuatı kapsamında ve  akustik gürültü, çevresel titreşim ölçümleri gerçekleştirilmektedir.

#İSG #İşGüvenligi #Analiz #SuVeAtıkSu#Emisyon #İmisyon #Ölçüm#İsgÇevreLaboratuvarı