Emisyon Ölçümü
Yılda 2 Kez Emisyon Ölçümü Yaptırılmalı

...

İş Sağlığı ve Güvenliği Ölçümleri

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÖLÇÜMLERİ ( İŞ HİJYENİ ÖLÇÜMLERİ ) İşyerinde bulunan, kullanılan veya herhangi bir şekilde işlem gören maddelerin ve çalışma ortam koşullarının tehlikelerinden, zararlı etkilerinden çalışanları korumak ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamak amacıyla çalışma ortamındaki kişis...

Devamı...

İmisyon Ölçümleri

İMİSYON ÖLÇÜMLERİ PM10 (ortamda toz) Ölçümleri; Tozlu maddelerin doldurma, ayırma, eleme, taşıma, kırma, öğütme işlemlerinin yapıldığı tesislerden kaynaklanan toz emisyonunun önlenmesi; kimyasal toz bastırma sistemi veya basınçlı pülverize su kullanılması ile de gerçekleştirilebilir. Bu durumda hak...

Devamı...

Su-Atıksu-Deniz Suyu Analizleri

SU, ATIK SU PARAMETRE METOT  pH Elektrometrik Metot Bulanıklık Nefhelometrik Metot İletkenlik Laboratuvar Metodu Çözünmüş Oksijen/ Oksijen Doygunluğu Elektrometrik Metot Azide Modifikasyon Metodu Sıcaklık Labor...

Devamı...

Manşet

Yönetim Bildirgemiz

YÖNETİM BİLDİRGEMİZ İSG Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuarı’na ait Kalite El Kitabı, firmanın kalite sisteminin temelini oluşturan en üst düzeydeki kalite prosedürlerini, proses kartlarını içermektedir. Kaliteyi etkileyen, tüm faaliyetler ve bunları gerçekleştiren tüm birim/personel için bağlayıcıdır; tüm hizmetleri kapsar. Yayınlamış olduğu Kalite El Kitabı ile kalite yönetim sistemini belgeler. Kalite El kitabı şirket için geçerli olan tüm prosesleri ve sorumlulukları tanımlar ve proseslerin planlı ve kontrollü olduğunu onaylar. Kalite yönetim sistemi ve dokümanları aşağıdaki durumlar olduğunda gözden geçirilir: TS EN ISO/IEC 17025 standardının revizyonu, Firmanın faaliyet alanlarının değişmesi, Müşteri beklentileri ve memnuniyeti, Kalite yönetim sisteminin iyileştirilmesi, Kalite el kitabı yasal korumaya tabidir. Şirket Müdürü’nün izin vermesi ile kopyalanabilir, dağıtılabilir ve üçüncü şahıslara verilebilir. Şirkette, Şirket Müdür’ü dahil tüm çalışanlar için zorunludur. Şirket Müdürü ve Kalite Yönetim Temsilcisi kalite yönetim sistemine uyumda sürekliliği sağlamak ve laboratuarın TS EN ISO / IEC 17025 ‘e uyumu için gereklilikleri belirlemek ve karşılamakla yükümlüdür. Şirket…

Details...>>

Kalite Politikamız

KALİTE POLİTİKAMIZ İSG ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARI  Müşteri memnuniyet ve beklentilerini bağımsızlık, tarafsızlık, gizlilik ilkelerine uyarak çevreye duyarlı ve en az hata ile profesyonel çalışma ilkeleri doğrultusunda ulusal ve uluslararası standartlara, metotlara uygun olarak çalışan profesyonel grubu ile yerine  GETİRMEYİ,  Hizmetlerimizin kalitesi çalışanlarımızın kalitesiyle başlar anlayışı içerisinde ; yüksek motivasyon ve başarı azmine sahip, etik değerlere saygılı çalışanlarımız ile sürekli gelişmemize bütün personelin katılımını SAĞLAMAYI,  Tüm personelin kalite yönetim sistemlerine ait tüm dokümantasyonu öğrenmeleri, uygulamaları ve bunun çerçevesinde ; personelin memnuniyetini ve eğitim seviyesini sürekli geliştirme anlayışı içerisinde  ÇALIŞMAYI,  Çevre ve topluma karşı sorumluluk bilinciyle ; teknoloji ve kalite açısından sektörde lider bir kuruluş  OLMAYI,  Laboratuvarımızın başarısını ve hizmetlerimizin kalitesini etkileyen tüm süreçleri sürekli olarak  İYİLEŞTİRMEYİ,  Sürekli gelişme ve iyileştirme süreçleri içerisinde hizmetlerimizi teknolojik gelişmeleri takip ederek, Kalite Yönetim Sistemimizi TS EN/IEC 17025 standartlarına uygun olarak uygulayacağımızı  TAAHHÜT EDERİZ.

Details...>>