Emisyon Ölçümleri

 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, “Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrol Yönetmeliği” ve “Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği” kapsamında belirlediği yasal emisyon limitleri ile çevreyi koruma adına önlemler almıştır. Bu bağlamda tüm endüstriyel tesisler belirlenen bu limitler dahilinde emisyonlarını sınırlamakla mükelleftir.

  Emisyon ölçümleri, endüstriyel tesislerin ürettiği ve bacalarından çevreye salınan atık gazların yaydığı salınımların analiz edilmesi ile belirlenmektedir.

 • ✔İSG ÇEVRE LABORATUVARI Olarak Türkiyenin Tüm sanayi alanlarında Sertifikalı cihazlarımızla Emisyon Ölçümü ve Raporlandırma İşlemleri Yapmaktayız

 • Emisyon (Baca Gazı) Parametreleri
 • Toz (Partikül Madde) Örneklemesi ve Tayini
 • Sıcaklık ve Nem Tayini
 • Hız Tayini ve Debi Hesaplamaları
 • Yanma Gazları (O2, CO, CO2, NO, NOx, NO2, SO2) Tayini
 • İslilik Tayini
 • Uçucu Organik Bileşiklerin (VOC) Örneklemesi ve Tayini
 • Toplam Organik Karbon (TOC) Tayini
 • Formaldehit Örneklemesi ve Tayini
 • Ağır Metallerin Örneklemesi ve Tayini
 • H₂SO₄, SO₂, SO₃ Örneklemesi ve Tayini
 • Klor/Hidrojen Klorür (HCI) Örneklemesi ve Tayini
 • HCI, HF, HBr, Cl₂, Br₂ Numune Alma
 • Flor/Hidrojen Florür (HF) Örneklemesi ve Tayini
 • Hidrojen Siyanür (HCN) Örneklemesi ve Tayini