Emisyon

Emisyon

Emisyon

Çevre mevzuatı dahilinde, Emisyon Ölçümü fosil yakıt ve türevlerinin yanmasıyla birleştirme, ayrışma, buharlaşma türevi işlemlerden geçerek maddelerin yığılması, ayrışması, ulaştırması gibi mekanik işlemler neticesinde bir tesisten açığa çıkan havaya karışarak yayılan hava kirleticilerini ifade etmektedir.


 

Emisyon ölçümü ile ilgili kuruluşların, tesislerin yaydığı kirlilik miktarı miktarı kullanılan fosil yakıtlar belirlenmektedir. Havayı kirleten gaz ve partiküllerin tespiti için emisyon ölçümü ile tespit edilebilir  gerekli yönetmeliklere uygun olup olmadığı değerlendirilir. 


 

Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği kapsamında yer almayan sanayi ve enerji üretim tesisleri için Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği hüküm ve esasları uygulanır. Aynı zamanda baca ile çevreye yayılan atık gazların ölçümlerini içermektedir.


 

İSG ÇEVRE LABORATUVARI Olarak Türkiyenin Tüm sanayii alanlarında Sertifikalı cihazlarımızla Baca Emisyon Ölçümlerinizi Gerçekleştirmekteyiz. 


 

#İSG #Emisyon #İmisyon #Su #Atıksu#Analiz #Çevre #Ölçüm 

#Türkak#ÇevreVeŞehircilik #Laboratuvar

Date 26 Haziran 2016
Categories İş Sağlığı