İmisyon

İmisyon

İmisyon

İmisyon Atmosferde bulunan, ölçülen veya teneffüs edilen tüm gaz ve partiküllere imisyon denir. İSG ÇEVRE LABORATUVARI Olarak Türkiyenin Tüm sanayii alanlarında Sertifikalı cihazlarımızla İmisyon Ölçümü ve Raporlandırma İşlemleri Yapmaktayız


 

✔Çevre Havasında Partikül Madde Örneklemesi ve Tayini
✔Çöken Toz örneklemesi ve Tayini
✔PM 10 örneklemesi ve Tayini
✔Çöken Tozda Ağır Metal Analizi
✔Pasif Örnekleme, NOX, SO2, HF, H2S, NH3, VOC, Aldehit, BTEX
✔Uzun Vadeli (UVS) Hava Kalitesi Ölçümleri
✔Kısa Vadeli (KVS) Hava Kalitesi Ölçümleri
✔Çöken Toz için Hava Kalitesi Modellemesi,Endüstri, Kaynaklı Kirlilik Dağılım Modellemesi


#İSG #Emisyon #İmisyon #Su #Atıksu#Analiz #Çevre #Ölçüm 

#Türkak#ÇevreVeŞehircilik #Laboratuvar

 
Date 26 Haziran 2016
Categories Ölçüm