İSG ÖLÇÜMÜ

İSG ÖLÇÜMÜ

İSG ÖLÇÜMÜ

İSG Ölçümü, iç ve dış çalışma ortamlarında bulunan, çalışanların sağlığını olumsuz yönde etkileyebilecek her türlü fiziksel (gürültü, titreşim, aydınlatma, iyonlaştırıcı olmayan radyasyon, vb.), kimyasal (toz, gaz, buhar vb.) ve biyolojik (virüs, bakteri, mantar, vb.) etkenlerin nicelik ve nitelik tayininin yapılmasıdır.İşveren, işyerinde bulunan, kullanılan veya herhangi bir şekilde işlem gören maddelerin ve çalışma ortam koşullarının tehlikelerinden, zararlı etkilerinden çalışanları korumak ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamak amacıyla çalışma ortamındaki kişisel maruziyetlere veya çalışma ortamına yönelik fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkenlerle ilgili ölçüm, test, analiz ve değerlendirmeleri yaptırmakla yükümlüdür.


 

İSG ölçüm, test ve analizleri iş sağlığı ve güvenliği mevzuatında tanımlanmış aralıklarla yapılmalıdır. İSG ÇEVRE LABORATUVARI Olarak isg ölçümlerini yönetmelik standartlarında gerçekleştiriyoruz.#İSG #Emisyon #İmisyon #Su #Atıksu#Analiz #Çevre#Ölçüm 

#Türkak#ÇevreVeŞehircilik #Laboratuvar#İşGüvenliği

 
Date 05 Kasım 2017
Categories Ölçüm